พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี