ติว GAT-PAT

ติวนักเรียนม.6เพื่อสอบ GAT-PAT ที่หอประชุมกาญจณาภิเษก ชั้น 3วันที่ 28-29 ก.ค.2559 เวลา 08.30-16.30

 – วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ติว GAT เชื่อมโยงไทย

– วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ติว GAT เชื่อมโยงอังกฤษ