ภาพกิจกรรมค่าย ม.ต้น 2559

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 21- 23 ธันวาคม 2559

ติดตามได้ที่นี่

ค่าย ม.1

ค่าย ม.2

ค่าย ม.3