ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องพิเศษกีฬา (รอบสอง)

คลิกดู รายชื่อ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องพิเศษกีฬา (รอบสอง)

ขอให้ผู้ที่มีชื่อมารายงานตัว วันที่ 23  มีนาคม  2560

ที่ บริเวณใต้อาคาร  1  เวลา 08.00 – 16.30 น.