31 มีนาคม 2560 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

                              ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม. 3

                             ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนชั้น ม. 6

                                     

                             นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๙ คน

 โดยแยกเป็น ชาย ๒๒๓ คน หญิง ๒๙๖ คน

                                                                มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จำนวน ๖ คน   

                                                                 และรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณธรรมดี จำนวน ๑๑ คน

                          มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวนทั้งสิ้น ๔๒๐ คน

                                 โดยแยกเป็นนักเรียนชาย ๑๓๘ คน และนักเรียนหญิง ๒๘๒ คน

                                                                                           จำแนกตามแผนการเรียนดังนี้

                                                                                 ๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน ๑๑๗ คน

                                                                                 ๒) แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๑ คน

                                                                                 ๓) แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๗ คน

                                                                                 ๔) แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป จำนวน ๑๑๒ คน

                                                                                 ๕) แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน จำนวน ๔๓ คน

อีกทั้ง ยังมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จำนวน ๕ คน และนักเรียนที่ได้รับ

รางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคุณธรรมดี จำนวน ๑๑ คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.