ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4

 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนธัญรัตน์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4