รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อ

ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2551

คลิก Name_Pre-Ent61

ขอให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย และเตรียมดินสอ 2B แท้ ยางลบดินสออย่างดี ปากกาลูกลื่น

และเข้าแถวพร้อมกันเวลา 07.45 น. ที่โดม หน้าเสาธง โรงเรียนธัญรัตน์