การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน

ประกาศการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง

ดาวน์โหลด ประกาศแก้ไขไม่มีที่เรียน