การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68

เรียนเชิญ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สพม.4 ในกลุ่ม 2 จำนวน 22 โรงเรียน
ประชุมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
ที่ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนธัญรัตน์

หนังสือเชิญประชุม