แจ้งเลิกเรียนเร็วกว่าปกติ

 เนื่องจากโรงเรียนธัญรัตน์ต้องเตรียมสถานที่ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

รหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2561

ดังนั้น วันศุกร์ ที่ 9 พ.ย. 2561 จึงให้นักเรียนเลิกเรียน ในเวลา 13.40 น.