ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนธัญรัตน์

ภาพบรรยากาศการรับสมั

Read more