ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ : หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่ 13 มี.ค. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
สำหรับนักเรียนที่ติดรายชื่อสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปตามลำดับที่ประกาศไว้สำหรับนักเรียนที่ติดรายชื่อสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปตามลำดับที่ประกาศไว้