ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4

ห้องเรียนพิเศษกีฬา ม.4

หมายเหตุ : หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่ 14 มี.ค. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
สำหรับนักเรียนที่ติดรายชื่อสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปตามลำดับที่ประกาศไว้