ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)

ข้อปฏิบัติ
***กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ***

  • ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารายงานตัวที่ อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
  • หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  • แผนการเรียนและห้องเรียนที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อโควตาเรียงตามแผนการเรียน

ประกาศโควตาเรียงตามห้องเรียนเดิมชั้น ม.3