แจ้งการกรอกข้อมูลรับสมัครใหม่

ทางงานรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ขอให้นักเรียนที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์รับสมัคร
ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2562 ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง ทางงานรับนักเรียนขออภัยในความไม่สะดวก
สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://mis.thanyarat.ac.th:8899/freshy/
สำหรับนักเรียนม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2561 ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลักกับกรรมการพิมพ์ใบสมัครได้เลย
หากไม่สะดวกกรอกข้อมูลมาก่อนสามารถมากรอกที่โรงเรียนได้แต่อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 025771577 ต่อ 401 หรือ 104