ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว มารายงานตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดประกาศ