ประกาศให้นักเรียน ม.1ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารายงานตัวเพิ่มเติม

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตัวสำรองอันดับที่ 1 ถึง 68 มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อตัวสำรองอันดับที่ 1 – 68

หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์