ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์(โดม)

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ สามารถให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทนได้โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.4

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษกีฬา(รอบสอง)

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปภายหลัง

ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์