ประกาศหยุดโรงเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์ขอประกาศหยุดโรงเรียนดังนี้

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอนชดเชยล่วงหน้าไว้แล้ว ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่านให้ทบทวนบทเรียนและทำงานที่ครูได้มอบหมาย

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผู้ปกครอง