ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนธัญรัตน์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 1 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ