ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนธัญรัตน์มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผล จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<<